பச்சை மிளகாய் பயன்கள் | Green Chilli Benefits in Tamil

பச்சை மிளகாய் பயன்கள் green chilli benefits in tamil மிளகாய் என்றால் அது வற்றலையே குறிக்கும். மிளகாயில் பலவகையுண்டு. ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் குணம் ஒன்றுதான். சிலவகை மிளகாய் அதிக காரமுள்ளதாக இருக்கும். சிலவகை மிளகாய் காரம் குறைந்ததாகவும் இருக்கும். காய்ந்த மிளகாயையும், பசை …

பச்சை மிளகாய் பயன்கள் | Green Chilli Benefits in Tamil Read More